Hoppa till innehåll

Välkomna till föräldra- kooperativet Nyckelpigan

Vi är ett kooperativ som varit verksam i Falun sedan 1984. Vår förskola ligger centralt placerad i Falun.
Närmiljön har en bred variation med bibliotek, Lugnet, Lasarettsskogen och närliggande affärer.
Vår verksamhet är en politiskt och religiöst obunden förskola.

Hög personaltäthet

Vår strävan är att ha få barn med en hög personaltäthet med förskollärarutbildning.

Egenlagad mat

Vi lagar all mat på förskolan med lokala och ekologiska råvaror.

Engagerade föräldrar

Som medlem har du möjlighet att påverka verksamheten samtidigt som du förväntas vara delaktig i verksamheten samt sitta en period i styrelsen.

Kooperativet

Kooperativet drivs av föräldrar vilket innebär att ni som föräldrar är aktiva i förskolans verksamhet. Detta innebär bland annat följande arbetsuppgifter:

  • Städ/bygg-dagar två dagar/år
  • Styrelsearbete i två år: ordförande, kassör, personalansvarig och sekreterare
  • Spontana projekt ex. köra skräp till soptippen, IT-frågor och hemsida
  • Fredagsföräldrar c:a 2-3 ggr/år

Information om verksamheten och delaktighet i driften uppnås genom regelbundna protokollförda medlemsmöten och ett antal stadgeenliga styrelsemöten.

Arbetssätt

Förskolan har som ambition att barngruppen ska bestå av max 20 barn. Vi arbetar i två grupper, småbarns (8 barn) respektive storbarnsgrupp (12 barn). Mellan tisdag-torsdag är vi två personal i varje grupp.

För oss är det viktigt att arbeta nära barngruppen för att kunna stötta, utmana och se vad barnen visar är viktigt för dem. Vi arbetar väldigt mycket gruppindelat, så oftast är vi uppdelade i fyra smågrupper.

Dagsrutiner

7.15 Förskolan öppnar
8.00 Frukost
8.30-11 Gruppverksamhet
11.00 Lunch
11.45 Vila både inomhus och utomhus. De yngsta sover ute i vagn.
12.15 Gruppverksamhet
14.00 Mellanmål
16.00 Frukt
17.00 Förskolan stänger

Köhantering

För att sätta upp ert barn i kö så skickar ni ett mail till rektor Sofia Stolpe sofia@nyckelpigan.se med följande information:

  • Barnets namn och födelsedatum
  • Önskat startdatum
  • Vårdnadshavares kontaktuppgifter

Vi följer Falu Kommuns riktlinjer dvs:

  • Ansök minst fyra månader innan ni önskar plats
  • Syskonförtur gäller

När ni får ett platserbjudande så kommer ni på besök tillsammans med ert barn, där vi presenterar vår verksamhet och vad det innebär att vara medlem. Ni får då också möjlighet att ställa de frågor som är viktiga för er. Förskolans ekonomi bygger på den barnpeng som vi får av Falu Kommun.

För oss är det viktigt att arbeta nära barngruppen för att kunna stötta, utmana och se vad barnen visar är viktigt för dem. Vi arbetar väldigt mycket gruppindelat, så oftast är vi uppdelade i fyra smågrupper.

Om du vill veta mer kontakta oss

Öppettider

Just nu har vi öppet mellan 7.15-17, men följer Falu kommuns riktlinjer gällande öppettider.
Under sommaren har förskolan stängt mellan v.28-v.31.

Adress:
Svärdsjögatan 28 791 31 FALUN
Telefon:
Huvudnummer: 070-559 40 01
Nyckelpigan 1: 070-315 51 02
Rektor:
Sofia Stolpe sofia@nyckelpigan.se

Styrelsen

Ordförande: Eskil Österling
Kassör: Ellen Santesson
Personalansvarig: Björn Sverre Hjellödegård
Sekreterare: Jakob Grundtman

Mail:
styrelsen@nyckelpigan.se